aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo
aircairo

Problémy se Zavazadly

Omlouváme se za nevhodnou manipulaci s vašimi zavazadly a chápeme, že se jedná o nepříjemnou zkušenost. Ujišťujeme vás, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vám pomohli tuto nepříjemnost vyřešit.

 • Zpožděná, ztracená a poškozená zavazadla je třeba nahlásit zástupci společnosti Air Cairo na letišti v cílové destinaci neprodleně po příletu a před opuštěním prostoru pro výdej zavazadel, abyste vám bylo přiděleno referenční číslo.
 • Společnost Air Cairo a její zástupci nakládají se všemi zavazadly s náležitou péčí. Přesto se může za určitých okolností stát, že dojde k jejich poškození. Pokud se domníváte, že společnost Air Cairo poškodila vaše odbavené zavazadlo, přečtěte si informace na této stránce, kde se dozvíte, jak postupovat při reklamaci. 

 
Obecné informace:

 • Nezapomeňte označit všechna zavazadla (včetně příručních) svým jménem, adresou trvalého bydliště a adresou ubytování na dovolené.
 • Důležité dokumenty, cennosti a léky si sbalte do svého příručního zavazadla.
 • V souladu s normami Montrealské úmluvy v případě rozbití, ztráty nebo poškození zavazadla uhradíme náklady ve výši až 1 131,00 SDR (přibližně 1 620,00 USD, v závislosti na aktuálním směnném kurzu).
 • Na odbavená zavazadla se vztahuje plná odpovědnost za předpokladu, že zavazadlo nebylo poškozeno již před odbavením. Za neodbavená zavazadla ručíme pouze v případě, že jsme situaci zavinili my.
 • Pokud hodnota vašich zavazadel přesahuje výše uvedenou hodnotu, musíte nás o tom informovat při odbavení nebo se před cestou ujistit, že jsou vaše zavazadla plně pojištěna.
 • Naše odpovědnost za odbavená zavazadla začíná v okamžiku, kdy zavazadlo přijmeme, a končí v okamžiku, kdy zavazadlo vrátíme cestujícímu.
 • Letecké společnosti však nenesou odpovědnost za příruční zavazadla, cennosti, jako jsou šperky, bankovky, obchodní dokumenty, vzorky, cestovní pasy, léky nebo křehké předměty či předměty podléhající rychlé zkáze. Tyto předměty by proto měly zůstat v péči cestujících.

Doporučujeme uzavřít doplňkové pojištění zavazadel.


Stížnosti týkající se zavazadel

V případě poškozených, zpožděných, ztracených nebo rozbitých zavazadel nahlaste tyto případy na letišti. Společnost Air Cairo odpoví cestujícímu v případě poškození odbaveného zavazadla do 7 dnů v případě zpoždění do 21 dnů. Tyto lhůty se počítají od data, kdy bylo zavazadlo předáno k dispozici cestujícímu. Pokud není reklamace podána ve výše uvedené lhůtě, dopravce za ni nenese odpovědnost.

Zavazadla, u kterých vznikl nárok na odškodnění, budou zpravidla opravena nebo vyměněna. Společnost Air Cairo však posoudí míru poškození, časové aspekty a míru opotřebení zavazadel a následně může nabídnoutjiný způsob odškodnění než opravu.

Společnost Air Cairo však nenese odpovědnost za rozbití, ztrátu nebo poškození zavazadel s následujícími znaky:

 • vady materiálu samotného zavazadla nebo opotřebení vzniklé používáním,
 • drobné promáčkliny, oděrky, poškrábání, odřeniny, prohlubně, nečistoty a skvrny,
 • vyčnívající části, například kryt/popruhy/háčky/pásy a zámek,
 • poškození v důsledku nadbytečného nebo nedostatečného zabalení zavazadla, 
 • poškození nebo odcizení v důsledku náhodné prohlídky Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSA) nebo jiných bezpečnostních kontrol v příslušné zemi.

 
Poškozená zavazadla 

 • Pokud je vaše zavazadlo poškozené, obraťte se prosím neprodleně po příletu na oddělení ztrát a nálezů na letišti. Zde bude vytvořena zpráva o nesrovnalosti v majetku (PIR).
 • Potřebné formuláře a informace obdržíte přímo na letišti při nahlášení škody. Prostřednictvím těchto formulářů se můžete domluvit s našimi pracovníky služeb pro zákazníky na bezplatném vyzvednutí zavazadla.
 • Pokud škodu zjistíte až po návratu domů nebo pokud je zavazadlo doručeno se zpožděním, je třeba neprodleně zaslat online oznámení doplněné dokladem o letu a doručit jej našemu oddělení služeb pro zákazníky do 7 dnů po příletu.   

Chcete-li nahlásit poškozené zavazadlo, vyplňte prosím formulář pro nahlášení poškozeného zavazadla.


Ztráta obsahu zavazadla

 Došlo ke ztrátě obsahu vašeho zavazadla?

 • Ztrátu obsahu zavazadla je nutné nahlásit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, oddělení služeb pro zákazníky. Chcete-li nahlásit ztrátu, vyplňte prosím následující formulář:
 • Pokud obsah vašeho odbaveného zavazadla chybí, je nutné nám neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, doručit písemné oznámení, nebo v případě zpožděného zavazadla nejpozději do 21 dnů poté, co vám bylo zavazadlo vráceno. Chcete-li nahlásit ztrátu obsahu nebo poškození zavazadla, vyplňte formulář pro nahlášení poškozeného zavazadla:
 • Chybějící položky budou po ověření uhrazeny odpovídající částkou ve výši maximální zákonné odpovědnosti. Neneseme však žádnou odpovědnost za cennosti, šperky, fotoaparáty, elektronická zařízení, dokumenty nebo léky.