aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo
aircairo

Hudební Nástroje

Na palubu si můžete vzít hudební nástroj. V závislosti na jeho hmotnosti a velikosti jej můžete mít s sebou jako příruční zavazadlo nebo pro něj musíte rezervovat samostatnou letenku. Hudební nástroj si můžete vzít s sebou také jako další zavazadlo a odbavit ho.

Hudební nástroje jako příruční zavazadla 

Hudební nástroj si můžete vzít na palubu bez dalšího poplatku, pokud jeho rozměry nepřesahují 55 × 40 × 23 cm (výška × šířka × hloubka) a jeho hmotnost není vyšší než 8 kg. Mějte prosím na paměti, že váš hudební nástroj v takovém případě nahrazuje povolené příruční zavazadlo a že si s sebou již nemůžete vzít žádné další příruční zavazadlo.

Pokud hmotnost hudebních nástrojů přesahuje 32 kg nebo 203 cm, musí být přijaty jako náklad.

 
Hudební nástroje s vlastní rezervovanou letenkou

Pokud váš hudební nástroj přesahuje rozměry 55 × 40 × 23 cm, musíte si rezervovat další sedadlo. Tuto rezervaci je třeba provést současně s rezervací vaší vlastní letenky. Ceny, za které si můžete vzít hudební nástroj s sebou, závisí na aktuální ceně letenek. Hudební nástroje, které si přejete vzít s sebou na palubu, nesmí překročit následující rozměry a hmotnost:    

155 × 42 × 25 cm (výška × šířka × hloubka) pro hudební nástroje, které jsou postaveny na palubě 

110 × 42 × 50 cm (výška × šířka × hloubka) pro hudební nástroje připevněné k sedadlu

Poznámka:

  • V příručním zavazadle může každý zákazník přepravovat maximálně jeden hudební nástroj.
  • Maximální hmotnost hudebního nástroje přepravovaného na palubě je 75 kg.
  • Hudební nástroje musí být dobře upevněny tak, aby se během letu nemohly pohybovat.
  • Pro hudební nástroje by mělo být rezervováno sedadlo u okna.
  • Hudební nástroje nelze umístit do řady u východu.
  • Pro hudební nástroje větší než violoncello (např. kontrabas, harfa, geomungo atd.) není možné zakoupit sedadlo, protože tyto nástroje jsou příliš velké a těžké a lze je přepravovat pouze jako náklad.
  • Pokud se jedná o let se sdíleným kódem provozovaný jinou leteckou společností a zahrnutý do plánu cesty, mohou se na něj vztahovat pravidla pro zavazadla této jiné letecké společnosti.
  • V důsledku kolísání teplot může docházet k rozpínání a smršťování krku strunných nástrojů. Zákazníkům proto doporučujeme, aby před cestou uvolnili struny nástroje, aby nedošlo k jejich pnutí nebo poškození.


Hudební nástroj jako další zavazadlo

Pokud hudební nástroj splňuje rozměry nadměrného zavazadla, můžete jej také odbavit jako další zavazadlo. Informace o povolených rozměrech a hmotnostních omezeních naleznete v příslušné éNadměrná Zavazadla.