aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo
aircairo

Omezení Týkající se Zavazadel

V zájmu zajištění vaší bezpečnosti na palubě letadla a v souladu s mezinárodními předpisy není povoleno určité předměty přepravovat ani v odbaveném, ani v příručním zavazadle. Zde naleznete přehled nebezpečných předmětů, které lze přepravovat v jednotlivých zavazadlech. Dozvíte se také, jaké podmínky musí tyto předměty splňovat.

Následující seznam obsahuje výčet nebezpečných předmětů, které nesmí být z bezpečnostních důvodů přepravovány ani v odbaveném, ani v příručním zavazadle:

 • stlačené plyny (hořlavé, nehořlavé a jedovaté), jako jsou aerosoly, plynové bomby na kempování,
 • výbušniny, střelivo, zábavní pyrotechnika a světlice (s výjimkou sportovních střelných zbraní v maximálním množství 5 kg střeliva na cestujícího a maximálně 2 pušky),
 • různé nebezpečné předměty (např. rtuť, škodlivé látky, zmagnetizované materiály nebo urážlivé předměty),
 • radioaktivní materiál,
 • Mobilní telefon Samsung Galaxy Note 7,
 • etologické přípravky (chemické činidlo),
 • podle bezpečnostního upozornění pro provozovatele (SAFO) Federálního úřadu pro letectví (FFA) se doporučuje, aby elektronické cigarety a související zařízení byly přepravovány v příručních zavazadlech, nikoli v odbavených zavazadlech,
 • oxidační látky (bělicí prášek, peroxidy atd.),
 • hořlavé kapaliny a pevné látky (například zapalovače, zápalky, barvy, ředidla),
 • dráždivé látky,
 • kufry se zabudovanými poplašnými zařízeními nebo napájené lithiovými bateriemi,
 • žíraviny (např. kyseliny, zásady, baterie s mokrými články atd.),
 • nože, dýky, meče apod.,
 • přeprava volnočasových pohybových zařízení, jako jsou samovyvažující hoverboardy, je na palubách letadel společnosti Air Cairo ZAKÁZÁNA, a to jak v odbavených, tak i v příručních zavazadlech,
 • suchý led o hmotnosti větší než 2,5 kg,
 • předměty vytvářející teplo,
 • zařízení na výrobu kyslíku, kapalný kyslík,
 • snadno vznítitelné materiály, například zápalky,
 • předměty obsahující silný magnet,
 • bezpečnostní tašky nebo kufříky s lithiovými bateriemi nebo pyrotechnická zařízení.

 
Poznámka:

 • Omezení týkající se tekutin v příručních zavazadlech se vztahují i na výše uvedené předměty.
 • Některé předměty smí být přepravovány v příručním zavazadle, ale nikoli v odbaveném zavazadle. Pokud se vaše příruční zavazadlo nevejde na palubu, je nutné tyto předměty vyjmout.
 • Zákazníci cestující do Saúdské Arábie nebo ze Saúdské Arábie mají zakázáno převážet některé léky (např. Tramadol a léky Lebraks a Rovamesan), které jsou uvedeny na seznamu léků za účelem zabránění zatčení a vyhoštění jejich držitelů.

Seznam zakázaných předmětů není vyčerpávající a může být kdykoli rozšířen. Na některé lety se mohou vztahovat další předpisy. Dále je třeba dodržovat vnitrostátní předpisy a předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) pro přepravu nebezpečného zboží. Kopie těchto předpisů je k dispozici na vyžádání u letecké společnosti.