aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo
aircairo

Příruční Zavazadla

Zjistěte, kolik příručních zavazadel si můžete vzít s sebou na palubu během letu se společností Air Cairo a další důležité informace týkající se omezení pro příruční zavazadla.

Bez ohledu na cílovou destinaci si můžete s sebou vzít jedno příruční zavazadlo o maximální hmotnosti 7 kg a s maximálními rozměry 55 × 40 × 23 cm, avšak součet těchto tří rozměrů nesmí přesáhnout 118 cm (45 palců). Tyto rozměry zahrnují kolečka, rukojeti, boční kapsy apod.

 
Další poznámka:

Kromě povoleného příručního zavazadla lze jako příruční zavazadlo přijmout následující předměty:

 • deštník nebo vycházková hůl,
 • malý fotoaparát,
 • dalekohled,
 • přiměřené množství materiálů ke čtení během letu,
 • berle a/nebo ortézy, které cestující potřebuje,
 • notebook.

 Předměty odebrané letištní kontrolou vám bohužel nemohou být vráceny.

 
Omezení pro příruční zavazadla

Společnost Air Cairo by vás ráda informovala, že v zájmu vaší bezpečnosti a v souladu s mezinárodními předpisy uplatňuje určitá omezení na předměty, které můžete přepravovat v příručním nebo palubním zavazadle. 

 • Pokud máte v příručním zavazadle tekutiny nebo gely (aerosoly, pasty, tekutiny jako je voda, nápoje, krémy, parfémy, spreje, gely, zubní pasty, lesky na rty a řasenky) v nádobách o objemu větším než 100 ml / 100 g (3,4 unce), budou vám při bezpečnostní kontrole zabaveny.
 • Pokud jste tekutinu nakoupili v bezcelních prodejnách (duty-free) na letišti, musí být tekutina a účtenka při nákupu zapečetěny v bezpečnostním sáčku s červeným okrajem.
 • Bezpečnostní sáček můžete otevřít až po příjezdu do cílové destinace.

 Výjimky se vztahují na léky pro osobní potřebu, výrobky pro děti a doplňky stravy ve formě tekutin, past, aerosolů nebo gelů.

Na letišti

 • Při bezpečnostní kontrole předkládejte tekutiny odděleně od ostatních příručních zavazadel.
 • Ve výjimečných případech mohou bezpečnostní pracovníci za účelem kontroly lahve nebo nádoby otevřít.
 • Ve výjimečných stanovených případech, může být přeprava tekutin zakázána.


Léky a dětská výživa

 • Nezbytné léky a dětská výživa mohou být povoleny ve větším množství než 100 ml. Pro případy dokazování se však ujistěte, že u sebe máte dokumenty prokazující potřebu léků během letu.
 • Cestující může být požádán o ochutnání jakékoli převážené sterilizované vody, kojeneckého mléka nebo tekuté stravy, aby prokázal, že je pravá. Společnost Air Cairo doporučuje provést přednostní odbavení, aby se předešlo zbytečným zpožděním.
 • Veškeré léky, které může mít zákazník u sebe v příručním zavazadle nebo v kapsách, by měly být opatřeny odborným tištěným štítkem s identifikací léku, názvem výrobce nebo farmaceutickou etiketou.
 • Je povoleno mít u sebe potřeby/zařízení související s léčbou cukrovky, včetně injekčních stříkaček. Tyto položky však budou kontrolovány, aby se zajistilo, že v nich nejsou skryty žádné zakázané předměty.
 • Zákazníkům se doporučuje mít u sebe potvrzení od lékaře o nutnosti přepravy zdravotních pomůcek, protože některé země předložení takového potvrzení vyžadují.


Stanoviště bezpečnostní kontroly:

 • Při bezpečnostní kontrole buďte připraveni odevzdat ke kontrole uzavíratelný sáček s tekutinami. Tento sáček bude kontrolován spolu s příručním zavazadlem.
 • Všechny kabáty a bundy musí být svlečeny a připraveny ke kontrole a kovové předměty včetně peněženek je nutné umístit do plastových nádob a budou kontrolovány odděleně.
 • Pokud máte v příručním zavazadle notebook nebo jiný velký elektrický předmět, před bezpečnostní kontrolou jej připravte k samostatné kontrole.

 
Poznámka:

Podle bezpečnostního upozornění pro provozovatele (SAFO) Federálního úřadu pro letectví (FFA) se doporučuje, aby elektronické cigarety a související zařízení byly přepravovány v příručních zavazadlech, nikoli v odbavených zavazadlech, a je zakázáno přepravovat mobilní telefon Samsung Galaxy Note 7. ​