aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo

Speciální a Lékařská Asistence

Společnost Air Cairo se zavázala poskytovat bezpečné, pohodlné a příjemné služby zákazníkům se speciálními potřebami nebo s potřebou asistencí.

Pokud si chcete zajistit pohodlí během vašeho letu, požádejte o asistenci alespoň 48 hodin před odletem a dostavte se na letiště nejpozději 3 hodiny před plánovaným odletem, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby.

O asistenci nás můžete požádat v sekci „Moje rezervace“.

Pokud nemůžete najít typ nebo úroveň služby, kterou potřebujete, obraťte se na telefonické centrum služeb nebo obchodní pobočku společnosti Air Cairo.


Přeprava zdravotnického vybavení na palubě:

 • Pokud potřebujete cestovat s léky, zdravotnickým vybavením nebo zařízeními, jako jsou přístroje CPAP nebo naslouchátka, které vysílají rádiové vlny, informujte nás prosím o výrobci, názvu výrobku, modelu, velikosti, typu baterií atd.
 • Vezměte prosím na vědomí, že před odletem můžete být nuceni projít bezpečnostní kontrolou a nechat znovu zkontrolovat své vybavení na letišti.

Poznámka: 

 • V případě léků si prosím ponechejte kopii lékařského předpisu nebo potvrzení vystaveného lékařem s uvedením názvu onemocnění apod., protože by předložení mohlo být vyžadovány při bezpečnostní kontrole.
 • Nůžky, a to ani ty, které jsou součástí zdravotnického vybavení, nelze na palubě přepravovat.
 • Konečné rozhodnutí o tom, zda může být předmět povolen na základě kontroly na příslušném stanovišti, je však na bezpečnostních orgánech letiště.

Léky a injekční jehly:

 • Obecně platí, že zákazníci mohou na palubě přepravovat léky a související potřeby včetně „jehel, injekčních stříkaček a automatických aplikátorů“ pro léčbu svých zdravotních problémů.
 • Zajistěte si dostatečnou zásobu léků v příručním i odbaveném zavazadle.

Právní předpisy v různých zemích:

 • Právní status různých typů léků se může v jednotlivých zemích lišit a požadavky na přepravu nejsou vymáhány ve všech zemích stejným způsobem. To platí jak pro volně prodejné léky, tak pro léky na předpis.
 • Aby byl zajištěn bezproblémový průchod místními bezpečnostními kontrolami, doporučujeme vám mít u sebe potvrzení od lékaře, že tyto léky potřebujete, a mít léky pokud možno zřetelně označené spolu s jejich generickými názvy.

Uchovávání léků v chladu během letu:

 • Společnost Air Cairo nemá možnost uchovávat vaše léky v chladu. Pokud si s sebou berete léky, které vyžadují chlazení, měli byste je zabalit do chladicí tašky nebo vakuové nádoby spolu se suchým ledem v množství menším než 2,5 kg, a to vše vhodně zabalené, aby se mohl volně odpařovat oxid uhličitý. 
 • Při odbavení informujte náš letištní personál, že si na palubu letadla berete suchý led.

Před odletem:

 • Léky mějte ve správně označeném obalu, který vám vydal lékárník.
 • Seznamte se s předpisy týkajícími se léků u příslušných úřadů, zejména v případě cestování s kontrolovaným léčivem.
 • V příručním zavazadle mějte kopii všech lékařských předpisů, včetně generických názvů léků, spolu s užívanými léky, zejména v případě kontrolovaných látek a injekčně podávaných přípravků.

Asistence pro vozíčkáře:

Pohybovým handicapovaným zákazníkům poskytujeme invalidní vozíky k použití na cestě do letadla a při vystupování po letu. V podstatě není potřeba používat vlastní invalidní vozík, který vám zdarma převezeme v nákladovém prostoru letadla.

Poznámka: Pro invalidní vozík je vysoce vyžadována vhodná podložka nebo obal.

Zákazníci cestující na invalidních vozících budou přijati k cestování na letech Air Cairo bez doprovodu a nevyžadují lékařské potvrzení.

Kategorie invalidních vozíků, které Air Cairo poskytuje:

 • WCHR (Wheelchair Ramp): pro cestující, kteří mohou samostatně vylézt po schodech letadla, ale vyžadují invalidní vozíky pouze k překonání dlouhých vzdáleností, upozorňujeme, že některé lety nepřijímají invalidní vozíky.
 • WCHS (Wheelchair Steps): pro cestující, kteří mohou překonat krátké vzdálenosti pěšky, ale nejsou schopni vylézt po schodech letadla. Vezměte prosím na vědomí, že některé lety nepřijímají invalidní vozíky.
 • WCHC (Wheelchair Cabin Seat): pro cestující se sníženou pohyblivostí, kteří potřebují pomoc na svá sedadla. Vezměte prosím na vědomí, že některé lety nepřijímají invalidní vozíky.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti (MEDIF):

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutné k posouzení vaší způsobilosti k letu, zejména pokud potřebujete zvláštní péči nebo použití zdravotnického vybavení na palubě.
 • Pokud máte vážné chronické onemocnění, nedávné onemocnění, úraz, operaci nebo hospitalizaci, měli byste vy a váš lékař vyplnit formulář s informacemi o zdravotním stavu (MEDIF).
 • Formulář může být vyžadován od cestujících, kteří potřebují zvláštní služby, mezi které patří například:
 • zásobování kyslíkem (poskytované cestujícím nebo leteckou společností),
 • nosítka, 
 • lékařský doprovod nebo lékařské ošetření během letu, 
 • přeprava zdravotnického vybavení nebo přístrojů. 

Pro případ nosítek:

 • Pokud nemůžete sedět a potřebujete na palubě nosítka, požádejte o naši službu poskytnutí nosítek alespoň 72 hodin před odletem. 
 • Nosítka budou poskytnuta na vyžádání a v závislosti na dostupnosti.
 • Před povolením k letu musíte předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
 • Zákazník musí mít s sebou vyplněnou kopii formuláře s informacemi o zdravotním stavu (k dispozici v kanceláři a kontaktním středisku společnosti Air Cairo), kterou vyplní jeho lékař a uvede, že je pro něj let vhodný.
 • Cestující, kteří potřebují nosítka, musí mít povinně doprovod. Zdravotnický doprovod je vyžadován pouze v případě potřeby přítomnosti odborné zdravotní sestry nebo lékaře.
 • Osobě doprovázející osobu na nosítkách bude účtována plná výše tarifu za uskutečněný let.
 • Za službu poskytnutí nosítek se účtuje příplatek. Další informací vám na vyžádání sdělí obchodní kancelář společnosti Air Cairo nebo na naše telefonické centrum služeb. Poplatky nezahrnují sanitku, hospitalizaci a další pozemní náklady. 
 • Zákazník je odpovědný za zajištění přepravy sanitkou a/nebo za veškeré náklady vzniklé na stanicích pro lékařskou nebo speciální péči. 
 • Zákazník cestující na nosítkách by se měl dostavit na letiště odletu nejméně 3 hodiny v případě mezinárodního letu nebo 2 hodiny v případě vnitrostátního letu před plánovaným časem odletu.
 • Upozorňujeme, že postup při přijímání osoby na nosítkách se řídí letištními předpisy, pravidly a místními podmínkami.  
 • Před odletem poskytněte personálu společnosti Air Cairo veškeré informace o příjezdu (název nemocnice, kontakt na sanitku atd.).
 • Osoby na nosítkách lze přijímat pouze na letech provozovaných společností Air Cairo.

Zdravotnické kyslíkové přístroje:

Cestujícím, kteří to potřebují, jsou za letu poskytovány zdravotnické kyslíkové přístroje. Tento požadavek je nutné oznámit 72 hodin předem a koordinátor pro speciální pomoc potvrdí jeho dostupnost.

 • Cestující musí mít vyplněnou kopii informací o zdravotním stavu (MEDIF), lékař musí uvést, zda cestující potřebuje vysoký průtok (4 litry/min – 60 minut) nebo nízký průtok kyslíku (2 litry/min – 120 minut).
 • Zrušení potřeby zdravotnického kyslíkové přístroje je nutné oznámit 72 hodin předem, aby bylo možné kyslíkový přístroj znovu použít.
 • Služba kyslíkových trubic je poskytována za poplatek. 

Formulář o zdravotní způsobilosti k cestování:

Pokud se na vás vztahuje některý z níže uvedených zdravotních problémů, musíte před cestou předložit formulář o zdravotní způsobilosti k cestování vyplněný ošetřujícím lékařem.

Zdravotní problémy:

 • Trpíte infekčním nebo nakažlivým onemocněním, např. koronavirem, tuberkulózou nebo planými neštovicemi, které by mohlo přímo ohrozit zdraví nebo bezpečnost ostatních cestujících v daném letu,
 • existují důvodné lékařské pochybnosti o tom, zda je pro vás bezpečné absolvovat let, aniž byste v jeho průběhu potřebovali mimořádnou pomoc během,
 • máte kognitivní poruchu, např. Downův syndrom, Alzheimerovu chorobu,
 • 4 týdny nebo méně před plánovaným letem jste prodělali záchvat,
 • máte chronické obstrukční plicní onemocnění, např. rozedmu plic, nebo chronické onemocnění srdce,
 • v nedávné době jste prodělali závažnou zdravotní příhodu, např. mrtvici, respirační selhání,
 • na palubě předchozího letu nebo na letišti se vám stala nehoda, která může vyžadovat zdravotnické vyšetření,
 • 4 týdnů nebo méně před plánovaným letem jste podstoupili operaci,
 • během dvou týdnů před plánovaným letem jste prodělali flebotrombózu, tj. krevní sraženiny v žilách.