aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo

Cestování s Domácími Mazlíčky

Na letech provozovaných společností Air Cairo si můžete vzít s sebou do kabiny kočku nebo malého psa, pokud může vzhledem ke své velikosti stát, otočit se a lehnout si do přepravky pod sedadlem před vámi.
Společnost Air Cairo přijímá zvířata k přepravě na palubě pro cestující ve schválené přepravce za následujících podmínek:

 • Psi a kočky musí být správně připraveni a vybaveni platným očkovacím průkazem.
 • Hmotnost doprovázejících domácích zvířat včetně hmotnosti přepravek a potravin se nezapočítává do omezení pro bezplatná zavazadla.
 • Menší psi a kočky, jejichž hmotnost (včetně uzavřené nepropustné nádoby vhodné k přepravě o maximálních rozměrech 45 × 35 × 20 cm) nepřesahuje 8 kg, mohou být za určitých podmínek přepravovány na palubě pro cestující jako další příruční zavazadlo. Větší psi a kočky a všechny ostatní druhy zvířat bez ohledu na jejich hmotnost a velikost nejsou na palubě povoleny. 
 • Psi a kočky musí být v termínu letu dosáhnout nejméně 8 týdnů věku.
 • Společnost Air Cairo nepřijímá živá zvířata jako odbavená zavazadla do nákladového prostoru (AVIH).
 • Domácí zvíře s vámi nemůže cestovat na palubě, pokud:
 • jste nezletilá osoba bez doprovodu;
 • sedíte v řadě u východu nebo v řadě u přepážky;
 • potřebujete použití zdravotnického zařízení, které musí být uloženo pod sedadlem.
 • Upozorňujeme, že každá země má své vlastní požadavky na cestování se zvířaty, a proto vám doporučujeme, abyste si vždy ověřili místní požadavky a omezení v zemi odletu, přestupu a příletu. 
 • Musíte si také připravit všechny potřebné průvodní dokumenty, abyste zajistili bezproblémový průběh cesty pro vás i vašeho čtyřnohého přítele. 
 • Domácí zvíře nesmí být vyjmuto z přepravky.

Důležitá poznámka:

 • Společnost Air Cairo nenese odpovědnost za zranění, ztrátu, zpoždění, nemoc nebo úhyn těchto domácích zvířat, ani za případy, kdy jim některá země, stát nebo území odepře vstup.
 • Cestujícím je doporučeno, aby měli s sebou na cestu dostatek krmiva pro své domácí mazlíčky. 
 • Výše uvedené podmínky platí pouze pro lety provozované společností Air Cairo. Pokud máte navazující let s jinou leteckou společností, seznamte se s jejími předpisy týkajícími se živých zvířat.
 • Pro informace ohledně letů se sdíleným kódem provozovaných jiným dopravcem se obraťte na telefonické centrum služeb společnosti Air Cairo nebo na nejbližší obchodní kanceláře či obchodního zástupce společnosti Air Cairo.
 • V jedné přepravce smí být převáženo pouze jedno zvíře.
 • Každý cestující může mít s sebou pouze jednoho domácího mazlíčka.

Poplatky za jednosměrnou cestu:
Poplatek za domácí zvíře o hmotnosti (včetně hmotnosti přepravek a převážených potravin) do 8 kg činí 75,00 USD (nebo ekvivalentní částka v místní měně) za jednosměrný let.  

Registrace domácích mazlíčků:

 • Pokud plánujete cestovat s kočkou nebo psem na palubě, musíte nás o tom informovat předem.
 • Po rezervaci vlastního letu kontaktujte telefonické centrum služeb společnosti Air Cairo Air Cairo (nebo nejbližší obchodní kanceláře či obchodního zástupce společnosti Air Cairo) a zaregistrujte svého domácího mazlíčka na stejný let, který jste rezervovali pro sebe.
 • K odbavení se musíte dostavit 30 minut před doporučeným časem odbavení, protože při odbavení se musí setkat s pracovníkem. Zákazníci s domácími mazlíčky nemohou používat pro odbavení webové stránky ani samoobslužná stanoviště na letišti. 
 • Domácí zvířata, která nebyla předem zaregistrována, nemusí být na letišti přijata.

Asistenční zvířata:

 • Společnost Air Cairo nenese odpovědnost za zranění, ztrátu, zpoždění, nemoc nebo smrt takových domácích mazlíčků nebo pokud jí bude zamítnut vstup jakoukoli zemí, státem nebo územím.
 • Cestujícím se doporučuje, aby si na cestu vzali dostatek jídla pro své mazlíčky.
 • Výše ​​uvedená podmínka platí pouze pro lety provozované společností Air Cairo. Pokud máte navazující let jinou leteckou společností, přečtěte si její předpisy pro živá zvířata.
 • Pokud jde o lety Code-Share provozované jiným dopravcem, obraťte se na call centrum Air Cairo nebo na nejbližší prodejní kanceláře Air Cairo nebo generálního obchodního zástupce.
 • V každém kontejneru je povoleno pouze jedno zvíře.
 • Je povoleno pouze jedno zvíře na cestujícího.
 • Asistenční psi musí být během cesty vždy pod vaší kontrolou a musí mít na sobě postroj, držený na vodítku nebo přivázaný, když není v jejich kotci.
 • Pes musí mít potvrzení o výcviku a všechny požadované cestovní doklady.
 • Služební zvířata nadále podléhají celním předpisům v zemi tranzitu a určení.
 • Dokumentace na hlavičkovém papíře od licencovaného odborníka na duševní zdraví, datovaná za posledních 12 měsíců, uvádějící, že zákazník je v profesionální péči z důvodu postižení souvisejícího s duševním zdravím a že pomoc zvířete je nezbytná pro jeho duševní zdraví.
 • Taková zvířata by měla být doprovázena platnými zdravotními a očkovacími osvědčeními/povolením ke vstupu.
 • V případě, že zvířata působí rušivě nebo je zvíře příliš velké a nevejde se do kabiny zákazníka, bude zákazník vyložen.