aircairo-logo

Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

aircairo
aircairo

Výběr Sedadla

Pokud upřednostňujete sedadlo u okna, v uličce nebo s větším prostorem pro nohy, můžete si jej vybrat online ihned po rezervaci letu nebo později prostřednictvím služby „Moje rezervace“ (nejpozději do 48 hodin před odletem). 

Pokud si nechcete rezervovat konkrétní sedadlo, přidělíme vám během odbavení 48 hodin před odletem zdarma náhodně vybrané sedadlo.

Poplatky za rezervaci míst

Za výběr sedadla předem se platí následující poplatky, výběr sedadla je nabízen zdarma u některých typů flexibilního jízdného:

 • Sedadlo u uličky: od 10 EUR nebo ekvivalentu.
 • Sedadlo u okna: od 10 EUR nebo ekvivalentu.
 • Místo na odchodu: od 20 EUR nebo ekvivalentu.
 • Místo pro nohy navíc: od 20 EUR nebo ekvivalentu.

Na výběr místa na letišti se vztahují následující poplatky:

 • Výstupní sedadlo: od 30 EUR + letištní poplatky.
 • První řada: od 30 EUR + letištní poplatky.

Zarezervujte si nyní své sedadlo

 
Informace o sedadlech pro rodiny

Společnost AIRCAIRO udělá vše pro to, aby děti mladší 12 let měly sedalo v blízkosti svého rodinného příslušníka. Pokud cestujete s dětmi nebo kojenci, doporučujeme vám včasnou rezervaci a výběr sedadel během rezervace. Sedadla si můžete vybrat prostřednictvím stránek AIRCAIRO.COM, v aplikaci AIRCAIRO APP, kontaktováním telefonického centra služeb nebo v cestovní kanceláři. 

V závislosti na vámi zvoleném tarifu mohou být účtovány další poplatky za přidělení sedadla. Pokud si sedadla nevyberete předem, budeme se snažit najít pro všechny členy vaší rodiny, které jste rezervovali v rámci jedné rezervace, sousední sedadla na palubě. Počet volných míst však může být v té době již omezen.
Společnost AIRCAIRO zajistí, aby její pracovníci a palubní personál vynaložili veškeré úsilí, aby děti mladší 12 let byly usazeny vedle dospělého doprovodu.

 
Požadavky a podmínky pro sedadla v řadě u východu

Bezpečnostní předpisy vydané příslušnými orgány zakazují určitým osobám sedět vedle nouzového východu. Těmito cestujícími jsou:

 • kojenci a děti mladší 14 let
 • osoby cestující s kojenci nebo dětmi mladšími 14 let
 • spolucestující osoby, která potřebuje pomoc v nouzi, např. s kojencem nebo dítětem, pokud s dítětem nesedí na jiném místě jiný opatrovník
 • osoby cestující s domácími zvířaty nebo s asistenčním psem na palubě
 • těhotné ženy
 • tělesně a/nebo mentálně postižení cestující
 • cestující s omezenou schopností pohybu z důvodu tělesné velikosti, nemoci nebo věku 
 • osoby, které nejsou ochotny a schopny rychlého pohybu a v případě nouze mohou palubní posádce překážet


Pokud chcete sedět na sedadle v řadě u východu…

 • musíte být ochotni a schopni vyslechnout instruktáž, kontrolovat vnější podmínky a řídit se pokyny posádky poskytnutými v angličtině.
 • musíte být fyzicky schopni dosáhnout, otevřít, zvednout a vyhodit nouzový východ o hmotnosti až dvacet (20) kg.
 • nesmíte mít amputovanou nebo protézu končetiny.
 • nesmíte mít zrakovou vadu, která není upravena dioptrickými brýlemi nebo kontaktními čočkami, které musí být nasazeny během pojíždění v dráze, vzletu a přistání.
 • nesmíte mít poruchu sluchu, která není upravena použitím naslouchátka nebo jiného zařízení, které musí být nasazeno během pojíždění v dráze, vzletu a přistání.
 • nesmíte používat žádnou část dveří letadla (ani jejich okolí) k odpočinku nohou nebo položení osobních předmětů.

Musíte být také ochotni asistovat palubnímu personálu v nouzových situacích souvisejících s letem. Vámi poskytnuté informace musí z bezpečnostních důvodů ověřit naši pracovníci na odbavovacích přepážkách a palubní posádka. Společnost si vyhrazuje právo změnit v případě potřeby vaše sedadlo.

Poznámka: U některých sedadel u východu je omezená nastavitelnost opěradla.

Tým společnosti AIRCAIRO má rovněž právo kdykoli při odbavení nebo nástupu do letadla změnit vaše sedadlo a na základě kontroly stanovit, zda cestující splňuje požadavky pro sezení v řadě u východu. Pokud cestující nesplňuje výše uvedené požadavky, bude mu přiděleno jiné sedadlo. 

 
Omezení pro rezervace sedadel

Společnost AIRCAIRO si vyhrazuje právo změnit předplacené sedadlo před a po nástupu do letadla z bezpečnostních důvodů nebo z jakéhokoli důvodu souvisejícího s bezpečnostními postupy, a to v případě, že cestující nedodrží stanovené bezpečnostní podmínky, které schválil během online rezervace nebo telefonické rezervace sedadla.

 • Výběr sedadla je nevratný. 
 • V případě změny letadla vám může být přiděleno stejné nebo podobné sedadlo. Pokud k tomu dojde před odbavením, cestující nebudou kontaktováni, ale mohou se podívat na umístění přiděleného sedadla online prostřednictvím správy rezervace.
 • Žádosti o konkrétní sedadla nelze zaručit, může být nutné je změnit z provozních, bezpečnostních nebo ochranných důvodů, a to i po nástupu do letadla.
 • Bohužel není možné rezervovat sedadla pro lety provozované jinými leteckými společnostmi (s výjimkou letů se sdíleným kódem, které jste si rezervovali na webových stránkách společnosti Air Cairo).
 • Bohužel není možné rezervovat sedadla pro lety provozované jinými leteckými společnostmi (včetně navazujících a přestupních letů).
 • Je nám líto, ale vaše rezervace sedadla nemůže být zachována, pokud dojde ke změně typu letadla na poslední chvíli.
 • V závislosti na stavu rezervace v obchodní třídě se může stát, že vám bude přiděleno jiné než vámi vybrané sedadlo. V takovém případě se budeme snažit pro vás najít podobné místo.

Vyskytl se problém s rezervací vámi požadovaného sedadla? Klikněte prosím sem.