Kindly use Firefox or Google Chrome or Edge.

Důležité oznámení pro návštěvníky Egypta

počínaje 10. dubnem je povinné se registrovat ještě před cestou do Egypta a to prostřednictvím webových stránek ministerstva zdravotnictví